Pochopit, co znamenají termíny UX a UI, je někdy těžké a matoucí. To především z toho důvodu, že se tyto dva "procesy" překrývají a mají společný cíl.

Společný cíl UX a UI je produkt, který budou uživatelé používat ke své maximální spokojenosti.

V tomhle článku se budeme zabývat UX a UI pouze z hlediska webových stránek.

Předtím, než popíšu jejich rozdíl, tak zmíním, že v praxi jde dost často o jeden jediný proces, a celé věci se pak někdy říká UX/UI design.

User Experience, User Interface

UX je zkratka pro User Experience design. Česky přeloženo jako “uživatelská zkušenost”, nebo ještě lépe jako “dojem”.

UI je zkratka pro User Interface design. Česky přeloženo jako “uživatelské rozhraní”.

Oba prvky jsou důležité pro vytvoření kvalitního webu. Během návrhu a vývoje se dost překrývají.

Zkusím nejprve vysvětlit UX a UI pomocí příkladu. Dejme tomu, že jste na klasickém e-shopu s nábytkem. To, co vidíte na stránce daného e-shopu - obrázky, texty, navigaci, barvy, rozložení prvků atd. - je uživatelské rozhraní, neboli UI. To, jak daný e-shop funguje - jakým způsobem se produkt vloží do košíku, jak se přesměrujete na platební bránu, jak se produkt vyhledává - je zkušenost uživatele na webu, neboli UX.

Špatné UI by v tomto případě bylo, pokud by text byl příliš malý a tím pádem nečitelný. Naopak špatné UX by bylo, pokud by ve vyhledávání produktů nešlo zobrazit produkty dle kategorií, a uživatel se musel pracně prokousávat hromadou méně relevantního zboží.

Jednoduše řečeno: UX design se snaží poskytnout co nejlepší uživatelskou zkušenost, zatímco UI design směřuje k tvorbě efektivního a graficky přívětivého designu stránek.

Na základě toho bychom mohli tvrdit, že UI je vlastně pouhá část celého UX designového procesu. Ale to už předbíhám. Pojďme se nejprve podívat na každý termín zvlášť.

Co je UX

Začnu s User Experience, protože se jedná o širší pojem.

UX je způsob, jak promýšlet a plánovat webové stránky tak, aby uživatel měl co nejlepší zkušenost z interakce s danou stránkou.

UX je především o průzkumu (konkurence, Vašeho brandu, Vašich uživatelů, Vašeho produktu…), analýze, plánování... Jde tedy spíš o přemýšlení a předcházení problémům, než o samotné designování.

Konkrétně se jedná o proces tvorby a vylepšování interakce mezi uživatelem webových stránek a webovou stránkou samotnou.

 

Během návrhu a tvorby webu si UX designer vždy v hlavě drží konečného uživatele. Všechny prvky na stránce přizpůsobuje jeho potřebám.

UX designer má za úkol zajistit, že uživatel webu získá určitou hodnotu ze své interakce s danou stránkou.

Konečný výsledek je něco, co uživatelé stránky ani nepostřehnou. Perfektní UX design je takový, že uživatelé daného webu nepocítí žádné “tření” a nenarazí na žádné problémy či obtížná rozhodnutí během jejich cesty k tomu, kvůli čemu na daný web přišli.

Co je UI

Zatímco UX je proces, který má za cíl optimalizovat webovou stránku pro její efektivní a uspokojivé využití, tak UI je jiný typ procesu: tvorba vzhledu a dojmu z webové stránky.

Popis práce UI designéra je většinou podobný popisu práce grafického designéra.

UI se víc soustředí na konečný design webových stránek, který uživatelé vidí a se kterým interagují.

Je to proces tvorby efektivního designu webových stránek, který Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů na webu.

UI designer typicky řeší:

 • Přívětivý a efektivní design stránek
 • Prezentaci značky v nejlepší světle
 • Design, který správně nasměruje pozornost uživatele a dovede ho k cíli
 • Interaktivní prvky na stránce, které dají uživateli možnost zapojit se a dostat si danou službu víc do vědomí

 

Cíl každého UI designera by měla být atraktivní a uživatelsky použitelná webová stránka, která pomocí designových prvků pomáhá uživatelům najít to, co chtějí. Účel UI designu je usnadnit komunikaci mezi uživatelem stránek a stránkou samotnou.

Je důležitější UI nebo UX?

Oba kroky v designu webových stránek jsou stejně důležité.

Web, který vypadá skvěle, ale najít na něm hledanou informaci v záplavě stránek je nemožné, je příklad dobrého UI a špatného UX.

Web, který je snadno ovladatelný a dává smysl, nicméně vypadá příšerně a nechce se nám na něj koukat, je příklad dobrého UX a špatného UI.

Každému úspěšnému webu předchází dlouhé přemýšlení, plánování a analýza.

Každý úspěšný web je také výsledkem neustálé optimalizace na základě informací o chování uživatelů daného webu.

Shrnutí

Tvorba webových stránek z hlediska UX a UI může vypadat např. takto:

UX designer se soustředí na celkovou uživatelskou zkušenost na webu. Zkoumá, jaké funkce by návštěvníkům webu nejvíce pomohly. Plánuje, jak bude typický uživatel stránky pročítat a používat. Přemýšlí, co uživatele motivuje, a co ho naopak na webu odradí.

Tyto informace pak předá UI designerovi, který má za úkol v rámci daných omezení vytvořit design stránek.

Úspěšným webovým stránkám předchází důkladné plánování. To není žádná novinka. Přesto ale denně vznikají webové projekty, jejichž zadavatelé a tvůrci nepromysleli všechny požadavky dopředu.

Když si dáte záležet na plánování a přípravě, tak si ušetříte spoustu času i peněz.

Mnoho webových stránek začne v malém. Po krátké úvaze přijmou první, nejjednodušší řešení, které jim pokryje všechny potřeby. Časem se ale začnou objevovat problémy, protože majitel webových stránek přichází s novými požadavky, na které dané řešení už nestačí.

Je chyba v majiteli (zadavateli) stránek, protože si nedal záležet na promyšlení své strategie dopředu? Nebo je chyba ve tvůrci webu, který bez jakýchkoliv otázek dodal příliš jednoduché, nepružné řešení?

V takové situaci už nebude mít cenu hledat viníka. Všichni budou i tak mít dost práce a stresu.

Je tedy lepší problému předejít a tvorbu důkladně naplánovat.

1. Vaše potřeby a potřeby Vašich zákazníků

Ještě předtím, než začnete plánovat tvorbu (nebo předělání) webových stránek, tak je třeba dát dohromady informace, které už máte.

První věc, kterou byste si měli sepsat, jsou informace o Vaší cílové skupině. Pokud jde o předělávání starého webu, tak už byste měli mít dostatek dat z analytických nástrojů, které Vám poskytnou cenné poznatky o chování Vašich potenciálních zákazníků.

Pokud jste v minulosti propagovali své služby stejné cílové skupině, pro kterou teď tvoříte web, tak můžete na základě úspěšnosti jednotlivých propagací (kampaní) přijít na to, jakým postupům se vyhnout. Každá cílová skupina má nějaké unikátní vlastnosti, které můžete využít.

Dále bude třeba sepsat, co všechno Vaši partneři/kolegové vědí o dané problematice.

Především si musíte uvědomit, v jaké jste situaci. Zjistěte, jaké jsou konkrétně Vaše možnosti z hlediska času a peněz. Zamyslete se, jak velkou hodnotu může nový web přinést Vašemu podnikání.

Možná dokonce zjistíte, že momentálně není ten nejlepší čas začít s tvorbou nových stránek. I to se může stát.

2. Cíle, kterých chcete dosáhnout

Definujte si své cíle. Musíte přijít na účel svých nových webových stránek. Jinak bude veškerá Vaše snaha k ničemu.

V podstatě stačí, když si položíte ty správné otázky. Jaké jsou požadované výsledky pro Vaši společnost? Jaké jsou požadované výsledky pro Vaše zákazníky?

Mnoho webových stránek trpí tím, že příliš mluví o sobě a nedbají na své potenciální zákazníky (uživatele stránek).

Opačný postup je ale také chybný (zanedbat potřeby Vašeho podnikání). Váš web musí pomáhat plnit Vaše podnikatelské cíle, a každý prvek na něm by je měl nějakým způsobem odrážet.

 

Stanovte si cíle, kterých chcete dosáhnout. Není to nijak složité. Jde spíš o to, abyste je měli sepsané. Bude se Vám to velice hodit.

3. Požadavky přeměněné ve funkce

Toto je nejdůležitější fáze při návrhu nových webových stránek. V této fázi dáte dohromady všechny informace a přijdete s konkrétními požadavky, ze kterých posléze vygenerujete požadovanou funkcionalitu (sadu funkcí).

Výsledkem Vašeho snažení v tomto kroku by tedy měla být sada funkcí. To znamená, že byste na konci před sebou měli mít veškerou funkcionalitu, kterou stránka musí uživatelům poskytovat.

Funkce vycházejí z požadavků majitele stránek. Požadavky vycházejí z cílů, které jste si stanovili.

 

Veškerá funkcionalita by měla dávat smysl ve spojení s cílem. Během plánování webových stránek bezpochyby narazíte na to, že někdo přijde s návrhem (požadavkem), který nijak nepomáhá dosáhnout cílů. Vyhněte se takovým požadavkům, protože budou mít za výsledek pouze ztracený čas a peníze.

Ujasněte si, jaké jsou Vaše cíle a podle toho hodnoťte jednotlivé nápady. Právě proto jste si ještě předtím dali práci se sběrem dat a stanovováním cílů.

Pokud jste tvůrce daného webu, tak byste měli být schopni zadavateli stránek pomoct i v tomhle ohledu. I Vy máte strategickou roli v plánování webových stránek. Pokud budete jen přijímat rozkazy od majitelů stránek, tak výsledkem bude něco, co pro ně nebude mít hodnotu, což Vám také nijak zvlášť nepomůže.

Tuto fázi byste tedy měli zakončit s jasně danou sadou požadovaných funkcí, které vznikly přeměnou požadavků v realistická řešení.

4. Tvorba webových stránek

Vezměte si sadu funkcí, kterou jste pro daný projekt vygenerovali, a u každé požadované funkcionality si definujte dvě věci – jakým způsobem bude implementována a jakým způsobem bude designována (přičemž by samozřejmě design webu měl být konzistentní).

To se Vás týká, ať už web navrhujete a tvoříte, nebo ho jen zadáváte. Každopádně chcete mít o těchto věcech co největší přehled.

Při výběru způsobu implementace je nejlepší zvolit takové řešení, které je dostatečně flexibilní. Do budoucna budete nejspíš chtít provést změny a přidávat funkcionalitu.

V této chvíli by už ale tvůrce webu měl mít představu, jaké další funkce by zadavatel stránek mohl v budoucnu chtít. Na základě toho může dát dohromady webové stránky, které se budou moct jednoduše rozvíjet.

Při tvorbě designu a obsahu byste proces měli pořádně rozfázovat. Tvorba úspěšných stránek není jednorázová záležitost, většinou se projde několika návrhy a dalšími úpravami.

A abych nezapomněl, ujistěte se, že web bude responzivní. 2018 je za rohem a web design bloggeři už pomalu přestávají psát o důležitosti designu pro mobily, protože to je dnes naprostá samozřejmost.

5. Vytěžte z webu co nejvíce

Tvorbou webu to samozřejmě nekončí. Nyní je třeba začít web používat tak, aby došlo ke splnění oněch cílů, kvůli kterým byly dané stránky navrhovány a tvořeny.

Používejte webové stránky tak, abyste dosáhli svých cílů. V opačném případě vyhazujete oknem všechen čas a peníze vložené do plánování a tvorby.

Úspěšné weby jsou také pravidelně vylepšovány. Neříkám, že byste měli dodržovat veškeré trendy, ale Váš web musí zůstat aktuální. A protože web budete používat jako středobod své marketingové strategie, tak se dozvíte mnohem více o tom, co na webu nejvíc pomáhá a co naopak odrazuje potenciální zákazníky. Využijte tyto informace.

Na druhou stranu, nemá smysl vylepšovat web jen v zájmu vylepšování. Každá změna by měla mít nějaký smysl. Každá úprava by měla vést k rychlejšímu a levnějšímu plnění podnikatelských cílů.

Shrnutí

Abych shrnul to, co jsem v tomto článku napsal, tak celý proces vypadá nějak takto:

Začněte s tím, co už máte. Následně si stanovte své cíle tak, že si dáte dohromady, co chcete Vy a co chtějí Vaši uživatelé. Pak začněte generovat požadavky a navrhovat funkcionalitu, kterou stránka musí splňovat. Dejte dohromady sadu požadovaných funkcí a vytvořte (nechte vytvořit) webové stránky podle nich. Při tvorbě stránek dbejte na flexibilní řešení a myslete na budoucnost. Po tvorbě stránek je začněte používat tak, abyste splnili své cíle.

Není to žádná věda. Přesto ale budete mít konkurenční výhodu, když tento postup dodržíte.

Pokud je na Vaší webové stránce zmatek a nedodržujete základní designové principy, tak je pravděpodobné, že ztrácíte návštěvníky webu. Aby se Vám to nestalo, tak při tvorbě nebo redesignu stránek dodržujte několik zásad popsaných v tomto článku.

Vizuální hierarchie

Důležitost informací na stránce stanovujete Vy. Stanovujete je podle toho, jak velká je pravděpodobnost, že uživatel po přečtení dané informace bude chtít s Vámi spolupracovat nebo si od Vás něco koupit.

Když už víte, které prvky na stránce jsou důležitější než jiné, tak je třeba na ně upoutat pozornost. Toho nejsnáze docílíte jednoduchou aplikací myšlenky vizuální hierarchie.

Jednoduše řečeno: jsou určité způsoby, jakými lidé odlišují důležité prvky od těch méně důležitých. Velikost prvku má velkou váhu. Dále např. barva a kontrast. Také umístění a zarovnání má velký vliv na znázornění hierarchie.

Dále můžeme uvažovat např. složitost daného prvku. Prvky, které se jeví méně složité na přečtení a pochopení, budou typicky čteny dříve, což by mělo souviset s pořadím, jakým chceme, aby uživatel Vaši stránku četl.

Proto se zkuste vyhnout tomu, aby všechny prvky na Vaší stránce byly stejné velikosti nebo stejné barvy. Víc si o tom můžete přečíst v mém článku o práci s návštěvníkovou pozorností.

Optimální počet možností

Čím víc možností lidem na webu poskytnete, tím menší je pravděpodobnost, že si vybere tu, která je mu (i Vám) nejvíce prospěšná. Proto neponechávejte uživatelům najednou příliš moc možností. Místo toho mu jich vždy poskytněte jen pár, a postupně ho doveďte k cíli.

Lidé spotřebují velké množství energie na rozhodování. Proto platí, že když budete po návštěvnících webu chtít příliš mnoho rozhodnutí, tak je pravděpodobné, že se rychle vyčerpají a Vaši stránku opustí.

Není nic horšího, než když se uživatel webu už chystá kliknout na hlavní tlačítko, a najednou mu přes celou obrazovku vyskočí velký box s akční nabídkou. V takovém případě možná ztratíte potenciálního zákazníka.

Obzvláště tragikomické jsou případy, kdy hlavní výzva k akci (hlavní tlačítko) leží v horní navigační liště úplně vpravo nahoře, a přitom je na webu nastaveno, aby při odchodu návštěvníka rychle zobrazil reklamní pop-up (vyskakovací okno). Když se totiž nastaví zobrazení pop-upu na odchod návštěvníka stránek, tak k zobrazení dojde při návštěvníkovu pohybu kurzoru myši vpravo nahoře (směrem k opuštění stránky). Přitom tam se nachází také hlavní výzva k akci.

Že je takový případ extrém? Viděl jsem už stránky, kde se tohle doopravdy děje. Není to dobrý nápad, protože dost možná ztratí návštěvníky, kteří se už chysteli si něco koupit.

Konzistence

Před samotnou tvorbou vizuálních prvků na webu je nutné si stanovit určité styly, které se budou dodržovat během designování stránek. Tak se docílí větší přehlednosti. Uživatelé stráví méně času hledáním informací a rychleji najdou to, co chtějí.

Je velice důležité, aby tyto prvky byly standardizované na celém webu:

 • Nadpis
 • Podnadpis
 • Text
 • Větší (menší) text
 • Obrázky produktů
 • Tlačítka se stejným účelem
 • Výzva k akci (ačkoliv by jich nemělo být moc na stejné stránce)
 • Jakékoliv jiné prvky, které mají stejný účel a podobný obsah

To neznamená, že by prvky měly vypadat všechny stejně. Jde jen o to, aby ty prvky, které mají stejnou funkci, byly stejně designované napříč všemi stránkami webu.

Konvence

Ačkoliv je vždy dobré být kreativní, některé konvence byste měli dodržovat. Například tu, že logo na webu by mělo být klikatelné. Nebo že menu obsahuje stránku “Kontakt”, na které nalezne uživatel kontaktní informace nebo kontaktní formulář.

Tyto konvence se nedodržují kvůli nějakým hloupým pravidlům. Dodržují se proto, aby návštěvníci webu mohli rychleji získat to, co chtějí. Jsou na tyto konvence zvyklí ze všech ostatních webových stránek, a pokud je Vaše stránky nedodržují, tak existuje možnost, že návštěvníci budou zmateni a odejdou.

Na druhou stranu, není dobrý nápad dodržovat konvence v některých více kreativních záležitostech. Konvence mají své místo.

Je (nejčastěji) dobré je dodržovat ve struktuře webu a navigaci, ve strukturování prvků a jejich pořadí.

Není (většinou) dobré je dodržovat při psaní nadpisů, designování reklam a při tvorbě celkové “osobnosti” webových stránek.

Málo “triků” a animací

Ačkoliv se vkládání “zajímavých” skákajících a letících prvků může zdát jako dobrý nápad, v 90% případů jde jen o obtěžování návštěvníka stránek.

Čitelnost, jasnost a srozumitelnost by měly být Vašimi prioritami. Pozornost návštěvníků si můžete získat i mnohem lepšími způsoby, než jsou různé triky a animace.

Mezery a dostatečný prostor

Místo toho, abyste se pokoušeli naskládat všechny důležité informace nad zalomení stránky (první část stránky, kterou návštěvník uvidí), tak se spíš snažte ponechat každému prvku dostatek prostoru. To platí pro důležité prvky dvojnásob.

Uživatel má z čisté a přehledné stránky dobrý pocit, a zdá se mu, že nebude těžké si ji přečíst a vstřebat.

Tohle platí obzvlášť pro domovské stránky. Spousta firem nechápe, že domovská stránka není od toho, aby se na ní zobrazily všechny nabídky dané firmy. Když už má daná společnost velké množství různých zajímavých možností pro své návštěvníky webu, tak by jejich domovská stránka měla fungovat víc jako rozcestník než jako obchodník, který se snaží prodat všechno najednou.

Shrnutí

Design stránek, který je přívětivý, bude mnohem úspěšnější, než stránka přehlcená nejrůznějšími informacemi bez závislosti na kontextu.

Vždy myslete na to, jak Vaši návštěvníci chápou Váš web. Někde mezi Vašimi cíli a jeho potřebami leží dokonalé řešení pro Vaši webovou stránku.

Už jste vyzkoušeli reklamu na Facebooku, Instagramu, Adwords, ale výsledky se pořád ne a ne dostavit. Je možné, že jste to už vzdali.

Možná se cítíte podvedeni. Všude kolem slýcháte, jak podnikatelé vydělávají víc díky svým online marketingovým kampaním, ale Vám se nedaří dosáhnout stejných výsledků.

Důvod? Ať už se reklamní platformy a tvůrci marketingových kurzů snaží sebevíc, aby Vás přesvědčili, že online marketing je jednoduchý, tak to není tak docela pravda.

Vidím to všude – lidé jsou neustále bombardováni sliby, že Vám stačí připravit si kampaň podle nějakého manuálu či strategie, a během pár týdnů budete vydělávat víc, než kdy jindy.

Pravda, někdy to tak skutečně je – některé společnosti mají to štěstí, že jim 1) Vyhovují všechna základní nastavení a 2) Povede se jim náhodou vybrat ten marketingový kanál, který jim nejvíce vyhovuje.

Nicméně v drtivé většině případů vede tento přístup k nevýdělečné kampani a frustraci.

Co tedy můžete udělat, abyste doopravdy využili možností, které Vám online marketing nabízí? Je to jako se vším: úspěchu předchází tvrdá práce a dobrá strategie. To je jediný způsob, jak dosáhnout stabilních výsledků, na které se můžete spolehnout.

Kdybyste věděli na 100%, že se Vám práce a přemýšlení vložené do online marketingu vyplatí, udělali byste, co je třeba? Vím, že já ano, a jsem si poměrně jistý, že Vy také.

V tomto článku Vám chci ukázat, jak přistoupit k internetovému marketingu tak, abyste si byli jisti, že Vám přinese skutečné výsledky.

Neexistuje nejlepší způsob

V online marketingu není žádný soubor metod, který každého dovede k úspěchu. I kdyby existoval marketingový kanál (např. Adwords), který by vyhovoval každé společnosti, tak by množství způsobů, jak nastavit a používat kampaně znovu způsobilo, že by bylo nemožné s jistotou říct, jaký postup vyhovuje kterému byznysu.

 

Místo toho, abyste se celou dobu pokoušeli obsadit trh pomocí jednoho jediného postupu na jedné jediné platformě, tak zkuste něco nového.

Nikdo dopředu neví, co pro Vaše podnikání bude nejlepší v rámci online marketingu. To platí pro malé a středně velké společnosti dvojnásob.

Když Vám někdo bude tvrdit, že musíte používat nějakou konkrétní metodu či strategii, abyste dosáhli úspěchu na internetu, tak se s největší pravděpodobností mýlí. Pravda je taková, že online marketing je extrémně závislý na okolnostech. Úspěšná marketingová kampaň bude pravděpodobně ta, která byla několikrát předělána a posléze optimalizována.

Proč tedy specialisté na online marketing často tvrdí, že našli nový způsob, jak Vám pomoct jednoduše urychlit prodej Vašich produktů? Protože je těžké (skoro nemožné) prodávat strategie a kurzy marketingu o tom, jak je online marketing složitý a výsledky nepředvídatelné. Takové kurzy si nikdo nechce koupit. Lidé chtějí rychlé, jednoduché výsledky. To se ale kříží se základní vlastností (a výhodou) online marketingu – jeho měřitelností a optimalizovatelností.

Jen pár firem má to štěstí, že jim vyjde kampaň, která nebyla vůbec promyšlená a držela se jen naprostých základů. A ve světě digitálního marketingu, kde se pravidla mění každou chvíli, jim ta kampaň stejně moc dlouho nevydrží.

Přizpůsobte se

Pokud Vám nevyjde Váš první pokus, zkuste jít jinou cestou. Pokud jste zjistili, že Vaši potenciální zákazníci nereagují na Vaše reklamy, tak je třeba něco změnit.

 

Většina úspěšných marketingových kampaní dnes vypadá zcela jinak, než jak vypadaly na jejich začátku. Jejich správci se totiž nevzdali hned po prvním neúspěchu. Místo toho shromáždili data, která jim řekla, jak to nedělat. Pak se zamysleli nad svou strategií a pozměnili přístup. Po několika velkých změnách se konečně dostali k tomu, aby jejich kampaň začala vydělávat.

Což pořád není konec. Když už máte systém, který Vám poskytuje výsledky, tak je třeba zařídit, aby byl stabilní. Proto se investuje mnoho času i do optimalizace kampaně.

Málokdy se povede vytvořit úspěšnou kampaň hned na začátku. Online marketing má ale tu výhodu, že Vám dává možnost měřit všechny výsledky v reálném čase, abyste rychle zjistili, co funguje a co ne.

Jedna z hlavních myšlenek tohoto článku je, že nikdo dopředu neví, jaký způsob tvorby a správy online marketingové kampaně pro Vás bude ten nejprospěšnější. Proto by ode mě bylo hloupé, kdybych se Vám teď pokoušel nabízet strategii, se kterou se Vám vždy podaří uspět na internetu. Taková strategie, která funguje pro všechny, neexistuje, a proto o ní nebudu psát.

Místo toho jen poukážu na pár základních principů, které platí (nejen) v propagaci na internetu.

Ačkoliv se jedná o naprosté základy, stejně je většina správců kampaní podcení. Neudělejte stejnou chybu jako oni.

Základy marketingové strategie

Následujících pár odstavců nepopisují konkrétní způsoby, jak tvořit a spravovat kampaně na internetu. Místo toho jen poukazují na ty myšlenky, které Vám pomohou si vytvořit svoji vlastní online marketingovou strategii.

Situace, ve které se nacházíte. Zamyslete se nad tím, jak se Vám zrovna daří. Pak se podívejte na skutečná čísla, a řekněte si, co byste chtěli vylepšit.

Cíle. Stanovte si, čeho chcete dosáhnout. Pokud to neuděláte, tak nejspíš nejen nezískáte to, co byste chtěli, ale také utratíte velké množství peněz na neúspěšnou kampaň.

 

Potenciální zákazníci. Rozdíl mezi dobrou a skvělou reklamou je v tom, že ta skutečně úspěšná je tvořena někým, kdo dokonale rozumí Vašim zákazníkům. Nikdo o Vašich potenciálních klientech neví víc, než Vy sami. Na základě jejich osobností a způsobů chování vytvořte celou strategii.

Plán. Naplánujte si, kam budete svá snažení směřovat. Facebook? Google? Pinterest? Linkedin? SEO? Každému vyhovuje něco jiného, a je dost možné, že budete muset vyzkoušet několik různých postupů, než konečně uspějete.

Měření. Největší výhoda online marketingu tkví v jeho měřitelnosti. Každý den můžete vidět výsledky svých kampaní. To Vám dává obrovskou výhodu. Využijte jí co nejvíce a sledujte své kampaně. Jen tak je budete moct správně optimalizovat pro větší návratnost investic.

Závěr

Marketing na internetu je pro Vás pravděpodobně ta nejrychlejší cesta, jak si najít nové zákazníky a pracovní příležitosti. Pokud k němu přistoupíte správně.

V opačném případě se jedná o velmi nejistou sázku. Možná Vám to ani nevadí, což je také v pořádku. Já preferuji pečlivé plánování a tvrdou práci, která vede ke stabilním výsledkům, ale každý máme své metody.

Hlavní věc, kterou byste si měli z tohoto článku odnést je, že v online marketingu neexistuje jedno jediné řešení pro všechny. Proto také velké množství kampaní neuspěje.

Zvyšuje se počet lidí, kteří si uvědomují, že nejlepší způsob propagace jejich produktů je propagace přes internet. Proto je dnes poměrně složité vytvořit a spravovat úspěšnou online kampaň.

Stoupá průměrná cena za klik, průměrná cena za konverzi, za prodej.. konkurence je čím dál větší. Už si nemůžete dovolit zůstat pozadu.

Jeden ze základních způsobů, jak si ulehčit práci s prodáváním produktů a služeb online, jsou přistávací stránky. Přitom dost společností, které by mohly z přistávacích stránek těžit, je nepoužívá. Nebo je používá špatně.

Ujasněme si něco hned ze začátku: v tomto článku nerozebírám terminologii. Anglicky se tomuto fenoménu říká “Landing Page”, a jestli si to chcete překládat jako Přistávací, Zachytávací nebo Vstupní stránku, je úplně jedno. Důležitá je myšlenka za tímto konceptem.

A o co vlastně jde? Čtěte dál.

Co jsou přistávací stránky

Přistávací stránka z hlediska online marketingu je samostatná webová stránka oddělená od Vašeho hlavního webu, s jedním jediným účelem.

Hlavní charakteristiky přistávací stránky jsou:

 1. Nemají hlavní navigaci ani jiné odkazy mimo danou přistávací stránku.
 2. Mají jen jeden cíl, vyzývají návštěvníka k jedné jediné požadované akci.
 3. Jsou součástí online marketingové strategie, která má za úkol dostat specifické návštěvníky na danou přistávací stránku.

Dám příklad. Dejme tomu, že si chcete rozšířit databázi emailů pro svoji email marketingovou kampaň. Vytvoříte soubor, který Vašim potenciálním zákazníkům řeší nějaký problém, a zároveň Vás představuje jako odborníka. Daný soubor poskytujete návštěvníkům stránek za email, a protože chcete maximalizovat počet získaných emailových adres, tak vytvoříte přistávací stránku, na které si Vaši návštěvníci daný soubor stáhnou.

Proč je používat

Takový přístup je mnohem efektivnější, než zahltit domovskou stránku mnohými odkazy na různé propagace a pak čekat, jestli na ně někdo náhodou klikne.

Můžete totiž vést specifickou návštěvnost na specifické přistávací stránky, kde budete chtít po návštěvnících něco, o čem věděli už z Vaší reklamy.

Pokud povedete návštěvnost z reklam na Vaši domovskou stránku a řeknete “děj se co děj”, Vaše výsledky budou nejen chaotické a neměřitelné, budou především špatné.

Pokud povedete návštěvnost z reklam na podstránku na Vašem webu, která obsahuje odkazy na ostatní podstránky, tak je velká pravděpodobnost, že návštěvníci jednoduše přejdou na Vaši domovskou stránku a zase se ztratí v neznámu.

Když ale povedete návštěvnost z reklam na správně vytvořenou přistávací stránku (bez odkazů, jeden cíl), získáte tak několik výhod:

 1. Budete moct upravit své reklamy tak, aby spolu s přistávací stránkou dávaly větší smysl. Návštěvníkova cesta k cíli tak bude souvislejší.
 2. Vaše výsledky budou lépe měřitelné.
 3. Nebudete návštěvníkovi poskytovat informace, které zrovna nepotřebuje. Tím se mu velice zalíbíte.

Jednoduše řečeno: přistávací stránky Vám zvýší počet konverzí na webu.

Obvyklé způsoby používání přistávacích stránek

Že jste přistávací stránku ještě nikdy neviděli? Dovolím si tvrdit, že viděli, akorát jste si to neuvědomili. To je taky požadovaný výsledek: když si návštěvník ani neuvědomí, že je na webu, a vidí jen informace, které ho zajímají.

Uvedu několik nejčastějších “typů” přistávacích stránek rozdělených podle jejich cíle:

1) Stáhněte si ebook zdarma. Klasické, emaily sbírající přistávací stránky, které návštěvníkům poskytnou více či méně cenný obsah výměnou za jejich kontaktní informace.

2) Prohlédněte si náš nový produkt. E-shopy často přijdou s novou, akční nabídkou, a přejí si prodat určitý produkt co nejrychleji. Chytré e-shopy vytvoří přistávací stránky, které návštěvníky z reklam předem informují a posléze ho pošlou přímo na detail produktu, kde si ho mohou koupit.

3) Nechte se informovat, až odstartujeme projekt. Startup, nový projekt, začátek je v nedohlednu, ale chcete sbírat maily už před začátkem, abyste pak měli lehčí start. Na přistávací stránce popíšete, o čem je Váš projekt, dáte návštěvníkům důvod se o něj zajímat předem, a vezmete si jejich kontaktní informace.

4) Získejte slevu na naše služby. Z nějakého důvodu se rozhodnete dát dočasnou slevu na své služby, abyste natáhli víc klientů. Víte ale, že danou slevu potřebujete dát lidem před oči, no a přistávací stránky jsou pro tento účel stvořeny.

Základy při designu přistávacích stránek

Existují nějaké nejlepší praktiky při tvorbě přistávacích stránek? Samozřejmě. Marketéři je tvoří už dost let na to, aby věděli, co funguje a co ne.

Předtím, než Vám dám pár rad, jak designovat přistávací stránku pro velký počet reakcí (konverzí), Vám chci ale nejprve vysvětlit, že všechny tyto rady vycházejí z jedné myšlenky, a tou je dostat návštěvníka ke splnění požadované akce, pro kterou je daná přistávací stránka tvořena.

První a nejdůležitější věc na přistávací stránce je výzva k akci. Jedná se většinou o tlačítko nebo formulář, jehož vyplnění odpovídá požadované akci. Je to nejdůležitější prvek každé přistávací stránky. Výzva k akci by měla být dobře vidět, měla by popisovat, co se stane po kliknutí, a také by měla dát návštěvníkovi důvod na ni kliknout.

Další důležitý prvek je nadpis. Myslím, že není třeba vysvětlovat, proč. Nadpis na přistávací stránce by měl návštěvníka především zaujmout. Jak moc zaujmout? Natolik, aby četl dál. Nic víc není třeba – jen dostat návštěvníka, aby četl dál. Pokud Váš nadpis dokáže tohle, tak jste uspěli.

Na každé přistávací stránce by mělo být pomocí krátkých odstavců vysvětleno, jakým způsobem nabízený produkt/služba vylepší návštěvníkovi život. Neměli byste tam cpát moc textů, ať neodradíte netrpělivé čtenáře.

Prvky, které zvyšují důvěryhodnost, jako jsou recenze nebo hodnocení jsou také součástí každé skvělé přistávací stránky. Umístit je v blízkosti výzvy k akci je dobrý nápad.

Obrázky Vašeho produktu nebo obrázky související s Vaší službou jsou téměř nutností. Pokud dokážete najít fotky lidí, kteří používají Váš produkt, tím lépe.

To byly hlavní prvky, které by se měly vyskytovat na přistávací stránce. Samotné vložení těchto prvků však nezaručí úspěšnou přistávací stránku. Funkční přistávací stránka je výsledkem dlouhého přemýšlení, precizního designu, výzkumu, a také optimalizace. Proto se budu přistávacími stránkami zabývat i v dalších článcích.

Další články, které by Vám mohly pomoct

S tvorbou a optimalizací přistávacích stránek souvisí několik dalších článku na tomto blogu. Doporučuji Vám si je přečíst, pokud jen trochu uvažujete o začlenění přistávacích stránek do Vaší marketingové strategie.

Jak správně využít pozornosti návštěvníka stránek

5 úprav designu stránek, které Vám pomohou získat klienty

Jak nevyhazovat peníze na placenou návštěvnost a PPC reklamu

Proč je srozumitelnost nejdůležitější vlastnost každé stránky

Stalo se Vám někdy, že jste se ocitli na stránce, která nedávala žádný smysl? Nevěděli jste, o čem je, co nabízí, proč existuje? Majitelé stránky se nejspíš shodli na nějakém velice chytrém (ale nic neříkajícím) nadpisu, poté Vám podsunuli několik textů o historii jejich společnosti, a nejspíš vložili i jeden nebo dva příliš obecné obrázky.

Neudělejte stejnou chybu na svých webových stránkách.

Návštěvníci Vašeho webu se málokdy rozhodnout prohledat všechny Vaše stránky, aby nalezli důležité informace.

Zatímco pozornost návštěvníků klesá, přehlednost a srozumitelnost Vašeho webu musí stoupat.

Proč je srozumitelnost nejdůležitější?

Nejdůležitější vlastností Vašich webových stránek je jejich srozumitelnost. Dokáže návštěvník hned pochopit, co nabízíte? Dozví se během několika vteřin vše, co potřebuje vědět?

Existují lidé (a je jich čím dál víc), kteří si po vyhledání klíčového slova v Google otevřou 6 stránek najednou. Poté pozavírají všechny, u kterých se jim zdá, že nenabízí to, co chtějí.

Vaše stránka by neměla být jednou z těch zavřených.

Není těžké udělat stránku přehlednější a srozumitelnější. Stačí Vám pochopit jednu jedinou věc:

Pokud návštěvník neví, co nabízíte, tak si to určitě nekoupí.

Jakmile uživatel přistane na stránce, musí mu být jasné, o čem Váš web je a co po něm chcete.

Pořadí informací

Některé informace na Vašem webu mají přednost před jinými. Podle toho by měla být navržena struktura dané stránky. Důležitost informací přitom neurčujete Vy, ale Vaši návštěvníci.

Co tím myslím? Jen to, že pokud si myslíte, že první věc, která návštěvníky zajímá, je historie Vaší společnosti, tak jste na omylu. Vaši návštěvníci by nejprve rádi věděli, co mohou ze spolupráce s Vámi získat.

Nepochopte mě špatně, informace o společnosti mají své místo. Většinou na podstránce “O nás” nebo “Kdo jsme”.

Obecně se má za to, že by uživatel stránky měl být schopen do 5 vteřin pochopit, o čem je Váš byznys. Pokud to do té doby nestihne, je velice pravděpodobné, že Vaši stránku opustí a už si na Vás nevzpomene.

Podívejte se na svůj nadpis a podnadpis. Dávají dohromady jasně najevo, co návštěvníka na Vašem webu čeká? Nebo se díky snaze znít chytře a vtipně jeví spíš jako nadpisy článků v bulváru?

Pokud si nevíte rady, inspirujte se třeba jedním z těchto dvou osvědčených způsobů: 1) V nadpisu zmiňte hlavní benefit pro klienta, v podnadpisu uveďte, co přesně děláte 2) V nadpisu uveďte název svého produktu/služby, v podnadpisu uveďte hlavní výhody používání Vašeho produktu/služby.

Co víte Vy / Co ví Váš návštěvník

Asi nejčastější chyba, které se majitelé stránek při revizi návrhu designu a textu dopouští, je neochota vžít se do role svých potenciálních klientů.

Co se týče Vašeho byznysu, tak mezi Vámi a Vašimi návštěvníky zeje velká propast. Vy o svém podnikání víte všechno, Vaši potenciální zákazníci neví nic.

Proto nepředpokládejte, že pochopí něco, co jim nevysvětlíte jak malému dítěti. Ne že by Vaši návštěvníci webu byli hloupí. Prostě se jim nechce přemýšlet. Nemají důvod: dobré weby je do přemýšlení nenutí a všechny informace jim poskytují rychle a přehledně.

Pokud uživatel Vašeho webu nepřišel z reklamy, tak je dost velká šance, že bude potřebovat vysvětlit úplně všechno. Pokud nepodnikáte v obecně známém oboru, tak se budete muset o to víc snažit, aby uživatel pochopil, co vlastně děláte.

To není jednoduché. A pokud si budete trvat na svém, že hned nahoře na stránce chcete mít informace o Vašem týmu a rok, kdy jste založili firmu, tak si tím práci jen ztížíte.

Ujasněte si to

Pokud máte vlastní web, tak se na něj prosím podívejte. Zkuste si představit, že o svém podnikání nevíte nic. Dokázali byste pochopit, co ten web nabízí?

Přiveďte před svůj web někoho, kdo o Vašem podnikání neví. Zobrazte mu své stránky na 5 vteřin a pak se ho zeptejte, jestli už ví, co děláte. Pokud to za pět vteřin pochopil, gratuluji Vám, Váš web je na tom lépe, než velká většina jiných.

Na závěr ještě jednou zopakuji hlavní myšlenku tohoto textu:

Pokud návštěvník neví, co nabízíte, tak si to určitě nekoupí.

Pokud jste kdy uvažovali o placené reklamě (Adwords, Facebook…) na Váš web, nebo už dokonce nějaké kampaně spravujete, tak je dost možné, že Vám (stejně jako mnohým jiným) unikl jeden velice důležitý detail.

Většina marketingových kampaní má za sebou někoho, kdo aspoň trochu rozumí tomu, jak jednotlivé marketingové kanály fungují. Zároveň mají někoho, kdo jim tvořil web, a s trochou štěstí je daný web vytvořen s nějakou myšlenkou za ním.

Někdo vytvoří kostru webu, někdo napíše texty, někdo připraví reklamy – a spustí se kampaň. Možná je úspěšná, možná není, ale bez věci, kterou se Vám chystám ukázat, kampaň nikdy nedosáhne svého plného potenciálu.

Dokonce se občas stává, že všechny tyto kroky (od tvorby webu po reklamy) udělá jeden jediný člověk a stejně na následující věc zcela zapomene.

O čem mluvím?

Návaznost

Uživatel Vám klikne na reklamu, přistane na stránce, vyplní formulář a stane se Vašim zákazníkem. Takhle nějak vypadá ideální situace. Souhlas?

Tak proč tolik správců marketingových kampaní vůbec nepřemýšlí nad způsobem, jakým jsou jednotlivé uživatelovy kroky ke konverzi propojeny?

Konverze je název pro situaci, ve které uživatel (návštěvník Vašeho webu) provede požadovanou akci. Nejčastěji jde o vyplnění poptávkového formuláře, kliknutí na tlačítko, nákup zboží, přihlášku na semináře, zanechání kontaktních informací atd.

Když už máte optimalizovaný web i reklamu a víte, jaké jsou Vaše cíle, tak by byla hrozná škoda ztratit návštěvníky na nesouvislostech mezi reklamou a stránkou.

Zamyslete se – stalo se Vám někdy, že jste klikli na reklamu, a ocitli jste se na úplně jiné stránce, než jakou jste čekali? Nebo jste vyplnili formulář, a výsledkem bylo něco zcela jiného, než co text u formuláře sliboval?

Vsadím se, že jste v takových situacích danou nabídku nebrali příliš vážně.

To je příklad špatné návaznosti reklamy a stránky.

Stejným způsobem reagují i Vaši uživatelé. Tedy v případě, že jste si nedali záležet na pochopení celého cyklu, kterým si musejí projít, aby se stali Vašimi zákazníky.

Uživatelova cesta ke spolupráci s Vámi nezačíná a nekončí na webu. Začíná reklamou, která se mu zobrazí, a končí Vaší osobní komunikací. Tou předchází konverze, která je považována za konečný bod reklamní kampaně, a která představuje splnění Vašich cílů.

 

Konverzí to ale nekončí. Většina formulářů má zabudované přesměrování na tzv. děkovné stránky, na kterých máte další příležitost, jak oslovit svého potenciálního zákazníka.

Některé weby chtějí po zkonvertovaných zákaznících (těch, co odeslali formulář a přistáli na děkovné stránce), aby sdíleli jejich stránku na sociálních sítích. To může být dobrý nápad, pokud se konverze týká např. stažení ebooku zdarma nebo přihlášky na webinář.

Ovšem u konverzí, které vyžadují víc práce z uživatelovy strany (a rozhodnutí většího měřítka), je lepší od čerstvého potenciálního zákazníka nic dalšího nevyžadovat. Naopak, dejte mu něco na oplátku.

Jako příklad uvedu svou vlastní domovskou stránku: po vyplnění formuláře pro nezávaznou konzultaci dostane zkonvertovaný uživatel možnost si stáhnout PDF obsahující několik rad, na co si má dát pozor při výběru svého nového web designera.

Když už nic jiného, tak právě zkonvertovanému uživateli na děkovné stránce alespoň poděkujte. A případně mu sdělte, za jak dlouho se mu ozvete zpátky.

Podobnost reklamy a stránky: Text

Každá stránka má určitou míru okamžitého opuštění. Abyste ji snížili na minimum, dejte si záležet na návaznosti mezi reklamou a stránkou, na kterou daná reklama odkazuje.

Míra okamžitého opuštění je podle Google Analytics situace, ve které uživatel odejde z Vašeho webu bez toho, aby na něm provedl akci, která by ho dostala jinam na web. Stručně řečeno: Návštěva jedné stránky. Podle této definice nemusí být vysoká míra okamžitého opuštění problém. Uživatel možná prostě našel všechny informace na jedné stránce a pak odešel. Analytics to počítá jako okamžité opuštění, ale jde o pozitivní jev.

V online marketingu se ale často míra okamžitého opuštění bere jako situace, ve které uživatel opustí stránku během několika vteřin, bez toho, aby si přečetl cokoliv krom nadpisu a pár slov nad zalomením stránky. V tomto případě je vysoká míra okamžitého opuštění problém a je třeba s ní něco dělat.

V tomto článku se zmiňuji o míře okamžitého opuštění v kontextu druhé definice, tedy opuštění stránky během velice krátké doby.

Aby se Vám nestalo, že budete zbytečně ztrácet uživatele na nesouvislostech v kampani, tak se podívejte napřed na texty ve Vaší reklamě, a pak je porovnejte s texty na odpovídající stránce. Dávají spolu dobrý smysl?

Uživatel si nejprve přečte reklamu (nebo kus reklamy) a teprve potom přejde na Vaši stránku. To znamená, že hned po přečtení textu reklamy si přečte Váš nadpis (pokud jste tedy zvládli nadpis designovat správně).

První věc, kterou by měla dvojice text reklamy – nadpis na webu splňovat, je kontext. Návštěvník musí ihned vědět, že je na správném místě. To je primární – ostatní záležitosti typu důvěryhodnost a vedení ke konverzi jsou taky důležité, ale pro tuto chvíli mohou počkat.

Jakmile se ujistíte, že uživatel po kliknutí na reklamu ví, že je na správném místě (neprovádějte jiné změny na úrok tohoto principu), tak se můžete pustit do promyšlenějších způsobů, jak vést uživatele ke konverzi pomocí návaznosti textů v reklamě a na stránce. Např. můžete v reklamě položit otázku, kterou pak hned na stránkách zodpovíte.

Pokud si chcete být naprosto jisti, že podobnost textu na reklamě a nadpisu na webu bude dostačující, tak je prostě udělejte stejné. Nebo 90% podobné. Není to žádný zázrak, ale aspoň se zbavíte rizika, že uživatel nepochopí, jak se na danou stránku vůbec dostal.

Podobnost reklamy a stránky: Design

Uživatel zaregistruje desing Vašich stránek ještě dřív, než texty. To Vám dává možnost ho rychle ubezpečit, že kliknul na správnou reklamu.

Tento bod se týká jen reklam, které obsahují grafické prvky – reklamy na Facebooku, Google Display, Instagram….

Zařídit, aby reklama měla podobný design jako web, je celkem jednoduché. Použijte podobné barvy (pokud kliknu na červený obrázek a přenese mě to na modrou stránku, tak mi bude trvat déle, než pochopím, kde jsem), vložte do reklamy své logo a hlavně upravte design reklamy do celkového designu Vaší stránky.

 

Což mimochodem znamená, že používání obrázků z fotobank v reklamách Vám moc nepomůže.

Podoba designu reklamy a stránky je dost důležitá záležitost: může Vám rychle snížit míru okamžitého opuštění, ale když tuto podobnost zanedbáte, tak Vaše kampaně nebudou vykazovat dobré výsledky.

Vytvořte reklamu tak, aby se podobala Vašemu webu, a nebudete ztrácet peníze na kliky jen proto, že Vám na reklamu klikli nezainteresovaní lidé.

Jasná souvislost mezi konverzí a zbytkem

Píšu o tom pořád, ale je to ta nejdůležitější věc na webu: Váš cíl. Pokud Máte např. tlačítko, na které chcete, aby uživatel po kliknutí na reklamu a přečtení stránky klikl, tak je třeba, abyste tomu přizpůsobili celou marketingovou kampaň.

To znamená, že by uživatelovi mělo být jasné, o co Vám jde. Když už ne přímo v reklamě, tak aspoň na webu, a to co nejdříve.

Jinak se stane, že si uživatel sice přečte Váš web, ale neklikne na tlačítko. Jak tomu zamezit? Naznačte uživatelovi předem, co od něj budete chtít. A používejte osvědčené způsoby, na které jsou lidé zvyklí.

Takže pokud nabízíte ebook, tak ho zmiňte v reklamě, v nadpisu na webu řekněte, co požadujete (aby si stáhl Váš ebook) a u formuláře pro zadání emailové adresy znovu vysvětlete, že zadáním svých kontaktních údajů získá danou elektronickou knihu.

Rozdělení jednotlivých kampaní

Aby se Vám lépe testovaly jednotlivé přístupy v optimalizaci Vašich online marketingových kampaní, tak byste si měli rozdělit jednotlivé kampaně podle způsobu, jak dostáváte návštěvníky na web, a vytvořit speciální přistávací stránky pro každou jednu z nich.

Dává to smysl; lidé, kteří Vaši nabídku dostanou mailem, budou vyžadovat jiný přístup než lidé, kteří si zobrazí Vaši reklamu na Facebooku.

Tento způsob strukturování kampaní Vám umožní vytvořit mnohem lepší souvislost mezi jednotlivými kroky, kterými uživatel musí projít, aby se stal Vašim zákazníkem.

 

Co teď?

Doporučuji Vám se ihned podívat na Vaši marketingovou kampaň z pohledu uživatele. Zobrazte si reklamu, přejděte na odpovídající stránku a zjistíte, jestli je Vaše kampaň dost souvislá.

Pokud si pohlídáte tento dost důležitý detail, tak budete napřed před těmi, kteří si nechají vytvořit reklamy a stránky zvlášť, a nemyslí přitom na uživatele a jejich cestu ke konverzi.

Přemýšlejte nad svými webovými stránkami jako nad součástí celé online marketingové kampaně, která podpoří Vaše podnikání. Pak se zamyslete nad každým krokem, kterým si uživatel projde, aby se stal Vašim zákazníkem. Nakonec se ujistěte, že všechny tyto kroky spolu souvisí i z uživatelova pohledu, a že dobře navazují jeden na druhého.

Dejme tomu, že se Vám povedlo optimalizovat marketingovou kampaň, která Vám na web “posílá” pravidelnou návštěvnost.

Máte pocit, že peníze, které jste vložili do kampaně, se Vám pořád nevyplatily?

Problém je nejspíš někde na Vašem webu. Podívejte se na Váš stránky s nejvyšší návštěvností. Zdá se Vám, že návštěvníkova pozornost není dostatečně upoutána těmi důležitými prvky?

Pokud nevíte, které prvky na stránce jsou důležité, a na které prvky byste se měli snažit upoutat uživatelovu pozornost, tak si přečtěte něco o účelu Vašich webových stránek, a rázem Vám to bude jasnější.

Prvek, na který se snažíme nasměrovat zákazníkovu pozornost, je nejčastěji výzva k akci. Proč ne třeba nadpis? Nadpis je také velice důležitý, ale pokud dodržíte pár základních pravidel (nadpis by měl být velký, kontrastní a prostě být vidět hned po načtení), tak se málokdy stane, že si ho návštěvník nevšimne.

Nepochopte mě špatně, nadpisy jsou extrémně důležité, ale nasměrovat pozornost na výzvu k akci je mnohem větší výzva (hech), než dostat uživatele k přečtení nadpisu.

V tomto článku si ukážeme 5 způsobů, jak zviditelnit výzvu k akci, a poté 2 další spíše teoretické záležitosti související s pozorností.

Budeme se zabývat kontaktním formulářem na obrázku. Jak vidíte, v nynější podobě stránky formulář nejde rozeznat od okolních textů, nadpisů a seznamů.

Po aplikování následujících 5 změn bude formulář vidět mnohem víc a návštěvníky zaujme rychleji – což nám zaručeně zvýší konverzní poměr.

1. Kontrast

Správné užití barev je na webu velice důležité. Na internetu se množí infografiky o psychologii spojené s jednotlivými barvami, ale důležitější než samotná barva je její kontrast, především pokud nám jde o získání návštěvníkovy pozornosti.

Změnil jsem barvy našeho kontaktního formuláře z šedé na modrou a oranžovou. Hlavní tlačítko zde najednou mnohem víc vystupuje, což má za následek mimo jiné i to, že požadovaná akce (odeslat formulář) bude uživatelem přečtena hned, a uvede celou jeho návštěvu webu do správného kontextu.

2. Prostor, mezery

Když vidíme prvek, který má velkou vzdálenost od všech ostatních, tak hned cítíme, že je důležitý. Nejenom to, taky si ho mnohem rychleji všimneme, a navíc si ho rychleji i přečteme.

Oddálil jsem formulář od zbytku a pro jistotu jsem část textů přesunul za zalomení stránky.

3. Velikost

Zvětšením prvku na stránce dosáhneme toho, že až bude uživatel “skenovat” náš web, tak si nejprve všimne těchto větších prvků. To je důvod, proč jsou nadpisy větší, než zbytek textů – potřebujeme, aby byly přečteny jako první.

Nejenom že jsem zvětšil celý kontaktní formulář, také jsem zvětšil formulářové tlačítko (oranžové) vzhledem ke zbytku polí ve formuláři. Nechť si návštěvník nejprve uvědomí, proč vlastně odesílá zprávu, a teprve potom může začít vyplňovat požadovaná pole.

4. Seskupení

Shromážděním navzájem souvisejících prvků na stránce docílíme toho, že stránka bude dávat větší smysl. Návštěvník se nebude muset tolik snažit pochopit, o co nám jde.

Část textu, která souvisí s formulářem (např. za jak dlouho odpovíme na zprávu) jsem umístil nad něj.

5. Zapouzdření

Prvky, které se nacházejí uvnitř nějakého bloku, jsou 1) Vnímány jako celek 2) Viditelnější a poutavější. Proto je vždy dobrý nápad zapouzdřit svůj kontaktní formulář. Když už ne do bloku, tak mu aspoň dát okraje nebo stíny.

Protože jsem celý formulář zapouzdřil do temně modrého (a velmi kontrastního!) bloku, tak jsem byl nucen přebarvit jednotlivá pole a text nad ním. Zároveň jsem celému formuláři přidal vržený stín, aby ještě víc vystupoval ze zbytku stránky.

Poměr pozornosti

Kontaktní formulář jsme upravili do podoby, ve které si jí každý všimne. Nyní si probereme trochu teorie, která Vám pomůže využít návštěvníkovu pozornost ku Vašemu prospěchu, jednoduše tím, že jí nebudete plýtvat.

Poměr pozornosti je poměr počtu akcí, které návštěvník může provést na webu ku počtu akcí, které chceme, aby provedl.

 

Vždy máme jednu nebo dvě akce, které jsou pro nás důležité. Pokud designujete přistávací stránku, měla by být jen jedna.

Pro větší počet splnění těchto akcí je třeba, abyste nerozptylovali návštěvníka jinými možnostmi. Čím méně možností, tím větší je šance, že uživatel provede tu, která je pro Vás skutečně důležitá.

Je pro Vás důležitější, aby návštěvník vyplnil poptávkový formulář, nebo aby se podíval na Váš Instagram? Pokud jde o klasické stránky, úvodní stránky atd. tak je dobré jednoduše snížit počet možností na minimum a zviditelnit hlavní výzvu k hlavní akci.

Pokud jde o přistávací stránku s jedním cílem, tak by na ní měl být jen jeden odkaz, jen jedna “klikatelná” věc, a tou je výzva k akci. Jen jedna – nedávejte návštěvníkům možnost se rozhodnout pro cokoliv jiného.

Naše pozornost je omezená. Neplýtvejte tedy pozorností Vašich návštěvníků.

Konzistence

Design neslouží k tomu, aby byl hezký. Vaše stránky s největší pravděpodobností nebudou vystaveny v žádné galerii. Lidé se na ně nebudou chodit dívat, aby se kochali jejich krásou.

Lidé budou Vaši stránku používat k tomu, aby dostali, co chtějí, a aby Vám dali to, co po nich chcete Vy.

Dobrý design stránky podporuje cíle stránky.

Takže nechcete, aby se lidé moc dlouho pozastavovali nad způsobem, jak jste graficky ztvárnili jednotlivé prvky. Naopak, je ve Vašem zájmu, aby si uživatelé designu moc nevšímali, a pokud možno přemýšleli nad svými problémy a nad Vaším řešením.

Jeden z nejlepších způsobů, jak umožnit uživateli, aby se soustředil na informace, místo aby se pozastavoval nad designem (a plýtval svoji pozornost), je neměnit design napříč webem.

Zachovejte určitý řád na Vašich stránkách. Neměňte způsob, jakým jsou jednotlivé prvky designovány.

Zachovejte konzistenci v designu Vašeho webu. Vašim návštěvníkům to ulehčí čtení Vaší stránky. A Vám to usnadní získávání nových zákazníků.

Závěr

Přitáhnout návštěvníky na web je jen jedna část procesu, který Vám získá víc klientů nebo prodá víc produktů. Udržet návštěvníkovu pozornost je také velice složitá záležitost, která souvisí s mnohými věcmi, kterých si většinou nejsme vědomi.

Když už máte pozornost Vašich návštěvníků, tak se ujistěte, že ji využíváte správně.

Jako vždy: všechno začíná s Vašimi cíli, kterých se na stránce snažíte dosáhnout. Upoutejte návštěvníkovu pozornost, neplýtvejte jí a zaměřte ji na ty prvky na stránce, které Vám pomohou splnit si své cíle.

Předtím, než se pustím do způsobů, jak si snížit konverzní poměr a znechutit stránku každému uživateli, Vám nejprve přiblížím, jaké principy budeme vlastně porušovat. Jsou 4; principů dobrého designu je ovšem mnohem víc. Když se ale vykašlete na tyto 4 principy dobrého designu, tak Vám zaručuji, že Váš web nebude úspěšný. Čestné slovo.

Konverze je název pro situaci, ve které uživatel (návštěvník Vašeho webu) provede požadovanou akci. Nejčastěji jde o vyplnění poptávkového formuláře, kliknutí na tlačítko, nákup zboží, přihlášku na semináře, zanechání kontaktních informací atd.

4 věci, které když zkazíte, tak Váš web nebude úspěšný

Cíl. Na svém blogu se o cílech zmiňuji každou chvíli. Jde o nejdůležitější věc, kterou je třeba mít při designování na mysli. Proč Vaše stránka existuje? A jakým způsobem její design pomůže dosáhnout Vašich cílů? Designovat stránku s nějakým cílem je první a nejdůležitější princip.

Použitelnost. Čitelná, lehce ovladatelná stránka je zkrátka lepší, než stránky se třemi různými navigacemi, žádnou pořádnou strukturou a písmem velikosti 12px. Dobrý design zahrnuje i dostatek prostoru mezi jednotlivými prvky a kratší, čtivé texty. Jednoduše řečeno, design stránek by měl být pro uživatele příjemný a snadno dešifrovatelný.

Důvěryhodnost. Především u produktů a služeb, které lidé znají, se často stává, že návštěvníci stránek daných produktů vůbec nic nečtou a jdou se hned podívat na reference, hodnocení nebo realizace. Zdá se Vám, že je toto chování návštěvníků otravné? Mně taky. Ale lidé Vám zkrátka neuvěří jen na základě Vašich slibů.

Jedinečnost. Vaši potenciální zákazníci si Váš web porovnají s weby Vašich konkurentů, a teprve potom se (možná) rozhodnou kontaktovat právě Vás. Na základě čeho že se rozhodnou? Na základě toho, jakým způsobem je Vaše řešení oslovilo. Pokud máte stejnou prezentaci jako všichni ostatní, tak si onen potenciální zákazník prostě vybere nejlevnější řešení.

Nyní, když jsme si řekli, jakých principů by se měl dobrý design stránek držet, tak se můžeme vrhnout na způsoby, jak stránku co nejvíc zkazit.

1. Nemyslete na důvod, proč daná stránka existuje

Profesionální design se zaměřením na Vaše cíle pomáhá uživateli zjistit, které prvky na stránce jsou důležité. Také zajišťuje, že uživatel pochopí, co se po něm na dané stránce chce. Když budete myslet na účel Vašich stránek, tak se Vám pravděpodobně povede přizpůsobit tomu i design.

Klíč je v tom, jak směřovat návštěvníkovu pozornost. Způsobů, jak udržet a navigovat pozornost je spousta, zde si uvedeme 2 nejdůležitější. Zaprvé, pokud nechcete, aby Váš návštěvník věděl, kam se má dívat, tak to udělejte jako všichni ostatní – tlačítka stejné velikosti, texty stejné velikosti, nepromyšlené uspořádání a žádná hierarchie. Pokud naopak toužíte po větším počtu kliků na hlavní výzvu k akci, tak ji podle toho designujte.

Výzva k akci je prvek (v tomto případě prvek na webu), který vyzývá návštěvníka stránek ke splnění požadované akce, tedy konverze.
Nejčastěji je tvořen velkým tlačítkem nebo kontaktním formulářem.

 

Zadruhé: nejlepší způsob, jak zmást uživatele, je dát mu na výběr z mnoha možností. Mluvím o oněch dlouhých navigacích, stránkách se stovkami odkazů.. už jste je asi viděli. Dejte návštěvníkovi víc výzev k akci, a určitě si nevybere tu správnou.

A pokud jde o přistávací stránky, které by měly mít jen jednu výzvu k akci, tak tam spolehlivě snížíte konverzní poměr, když dáte uživateli na výběr mezi “Kontaktujte nás” a “Sdílejte na Facebooku/ Linkedinu/ Instagramu/ Pinterestu”.

Chcete se ujistit, že uživatel neklikne na tlačítko, které je pro Vaše cíle důležité? Umístěte druhořadá tlačítka co nejblíže k hlavnímu, designujte je všechny stejně (včetně hlavní výzvy k akci) a zamíchejte je, ať jejich pořadí nedává smysl.

2. Zajistěte, aby se Ve Vaší stránce nikdo nevyznal

Stránky, na kterých není zřejmé, kde se nacházejí důležité informace, mají zpravidla menší konverzní poměr. Dobře si nevedou ani stránky, které se snaží být příliš kreativní a jsou tak uživatelům nejasné.

Konverzní poměr je poměr počtu návštěvníků stránky, kteří provedli požadovanou akci (konverzi) ku celkovému počtu návštěvníků. Pokud tedy ze 100 návštěvníků dané stránky zkonvertovali 3, tak je konverzní poměr 3%.

Jakým způsobem čtete tento článek? Pokud jste jako většina lidí, tak jste si letmo přečetli nadpis, poté jste si rychle projeli všechny podnadpisy, větší paragrafy, a až poté, co Vás článek dostatečně zaujal, jste se dali do čtení jednotlivých sekcí.

Dlouhé, jednotvárné texty bez odstavců a nadpisů nikdo nečte. Takže pokud chcete, aby Vaši stránku nikdo nemohl strávit, tak hned na začátek vložte 800 slov dlouhý text psaný malým písmem, bez jakýchkoliv nadpisů a odstavců.

Další způsob, jak zničit čtivost stránky, je nebýt konzistentní. Pokud má každá sekce Vaší stránky jiný design, pokud jsou texty napsané pokaždé jinak a pokud dokonce i mícháte 8 různých barev, tak se uživatelovy oči budou muset vždy znovu přizpůsobit novému designu, než si přečtou, co jim chcete říct.

Nejlepší způsob, jak učinit stránku nepoužitelnou, je nepřečíst si ji po sobě.

3. Nezajímejte se, jestli Vám lidé věří

Předtím, než uživatel klikne na hlavní výzvu k akci, nebo než vyplní hlavní formulář – každý uživatel se před konverzí na chvíli zamyslí. Váhá. Může Vám věřit? Komu vlastně odesílá své kontaktní údaje?

Pokud na stránkách slíbíte, že zákazník bude spokojen, ale nedáte si práci s dokazováním, že daný slib umíte dodržet, tak Vám Vaši potenciální zákazníci nebudou věřit.

Prvky typu reference od klientů, zhotovené projekty/realizace, hodnocení produktů atd. Vám zvýší důvěryhodnost.

Ztratit všechny potenciální zákazníky těsně před konverzí je velice snadné. Prostě jim nedejte jediný důvod Vám věřit. A pokud chcete, aby Vám nedůvěřoval opravdu nikdo, tak se postarejte o to, aby Vaše stránka byla nepříjemná na pohled a zastaralá.

Krom toho, konzistence v designu (kterou jsem zmínil i v předchozím bodu) je také jedním z hlavních pilířů důvěryhodnosti. Zamyslete se – znáte ty lidi, kteří se pokaždé, když je potkáte, chovají jinak? Věřili byste spíš jim, nebo těm, kteří se Vám zdají být vždy stejní?

Udělejte ze své stránky pochybný obchod a Vaše šance na úspěch budou téměř nulové.

4. Buďte obyčejní

Dodržení některých známých trendů ve web designu Vám pomůže, to ano. Ale pokud se neodlišíte od konkurence, tak Vám nezbude než se odlišit cenou.

Jak už jsem říkal, Vaši potenciální zákazníci si Vás před konverzí napřed porovnají s Vašimi konkurenty. Pokud Vaše stránky působí stejně, jako stránky všech Vašich konkurentů, tak si uživatel prostě najde, kdo je nejlevnější.

Byla by zásadní chyba si myslet, že se lidé rozhodují na základě rozumu.

Najděte si šablonu, kterou používají všichni, napište texty, které se snaží znít jako texty stránek korporací (a přitom zní akorát směšně) a nacpěte do stránky co nejvíc generických fotek z fotobank – tedy jestli chcete, aby si Vás nikdo nezapamatoval.

Stránka, která na uživateli zanechá dojem, co na něm zůstane i po opuštění, vyhraje nad konkurencí.

Pokud jste nedodrželi ani jednu z předchozích zásad, jak si zkazit design webu, tak mám pro Vás dobrou zprávu: ještě není pozdě. Postarejte se, aby Váš web nešel rozeznat od 90% ostatních, a já Vám slibuji, že z něj nezískáte to, co chcete.

Závěr

Jak jste (doufám) zjistili, špatný design stránek je poměrně jednoduchý. Sestává se z mnoha věcí, na které si nedáte pozor, nebo na které se jednoduše vykašlete.

Naproti tomu dobrý design stránek (takový, který Vám zvýší návratnost investic) stojí na dostatečném přemýšlení a plánování, pochopení uživatelů a především na důvodu, proč se vlastně tvoří.

Pokud chcete dostávat upozornění na nové články jako je tento, přihlaste se k odběru novinek pomocí formuláře dole.

Tento článek Vám pomůže pochopit, jak správně analyzovat jednotlivé metriky v PPC kampaních jako Google Adwords nebo Sklik.

Během správy PPC kampaní se lidé často setkávají s problémem, že neví, na které z mnoha metrik (míra prokliku, konverze, zařízení) je nejlepší se zaměřit. Na základě čeho můžeme tvrdit, že kampaň je úspěšná?

V tomto článku se budu napřed zabývat metrikami návštěvnosti jako jsou kliky a míra prokliku. Ukážu Vám, proč soustředění se na tyto metriky může vést ke špatné optimalizaci kampaně, když si nedáte pozor na kampaň jako celek.

Dále zmíním měření konverzí a důvod, proč je počet konverzí mnohem důležitější než počet kliků.

Hlavní myšlenka tohoto článku je pak popsána ve třetí sekci, a odpovídá na otázku “Jak tedy určit, která kampaň je úspěšná a která není?”.

Nakonec Vám navrhnu způsob, jak přemýšlet nad kampaní tak, abyste se vyvarovali mnohých chyb popsaných v tomto článku.

Bez dalšího úvodu přejděme rovnou k prvnímu bodu tohoto článku – Proč bychom se NEměli soustředit jen na počet kliků?

Stačí nám metriky návštěvnosti?

Velké množství PPC kampaní se zaměřuje na počet kliků na reklamu a na míru prokliku. Mírou prokliku je myšlen poměr počtu lidí, kteří viděli reklamu, ku počtu lidí, kteří na ní klikli.

Tyto metriky je jednoduché analyzovat. Jsou součástí každé PPC kampaně, nemusíte nic měnit, aby se Vám zobrazovaly. Google Adwords Vám poskytuje veliké množství užitečných informací o proklicích, které Vám pomohou sledovat úspěšnost Vašich reklam – do jisté míry.

Představte si, že chcete na Googlu propagovat svoje služby. Pro účely testování připravíte 3 kampaně, které se budou lišit např. v zacílení na 3 různé zeměpisné oblasti.

Po týdnu se podíváte, jak si Vaše jednotlivé kampaně vedly. Data vypadají takto:

 

Z obrázku nahoře to vypadá, že kampaň číslo dva je nejúspěšnější, protože cena za klik je nejmenší. Chcete do ní honem vložit celý Váš rozpočet a vypnout zbylé dvě kampaně.

Dřív, než tak učiníte, se ale podívejte na ještě jednu metriku – konverze. Pokud jste si na začátku kampaně nastavili měření konverzí, tak budete mít k dipozici i tyto informace.

Proč je měření konverzí tak důležité?

Protože Vám poskytne mnohem lepší údaje o úspěšnosti Vašich kampaní.

Konverze je akce, kterou chceme po návštěvníkovi dané stránky, aby provedl. Typicky se jedná o odeslání poptávkového formuláře, vložení produktu do košíku, přihlášku na seminář nebo zanechání svých kontaktních údajů výměnou za něco hodnotného. Konverzní poměr je pak poměr počtu návštěvníků dané stránky ku počtu návštěvníků, kteří provedli požadovanou akci, tedy konverzi.

Velké množství kampaní na internetu nemá vůbec nastavené měření konverzí. Přitom Vám to nezabere ani půl hodiny, a zároveň to může být rozhodujícím prvkem při určováním úspěšnosti.

Pojďme se znovu podívat na Vaše 3 kampaně, tentokrát i s počtem konverzí a cenou za konverzi:

 

Nejlepší cenu za konverzi má kampaň číslo tři, i když má kampaň číslo dva nejlepší cenu za klik. To znamená, že díky kampani číslo tři máte nejvíc nových kontaktů, nebo nejvíc objednaných produktů, potenciálních zákazníků – čehokoliv, co tvoří konverzi.

Z toho bychom mohli usoudit, že kampaň číslo tři je lepší, než kampaň číslo dva. Jsme schopni s jistotou tvrdit, že už víme, která kampaň vyhrála?

Ne tak docela. Pořád tu zbývá jedna metrika, která je důležitější než všechny ostatní metriky dohromady, která sama o sobě určuje, jestli na kampani vyděláváte nebo ne – návratnost investic.

Návratnost investic a její důležitost

Hlavní myšlenka tohoto článku je, že byste si měli uvědomit, proč vlastně tuhle PPC kampaň tvoříte a spravujete. Váš cíl musí určovat způsob, jakým budete sledovat jednotlivé metriky.

Vašim skutečným cílem není získat víc kliků, nebo delší průměrný čas strávený na stránkách. Není to dokonce ani počet konverzí, i když ten se v 90% případů velice blíží Vašemu cíli.

Hlavní důvod, proč byste měli mít PPC kampaň je, že chcete vydělat víc peněz.

Chcete vydělat maximum peněz za minimum investic vložených do kampaně. Chcete mít co největší návratnost investic.

Kliky, míra prokliku, konverze – nic z toho Vám nezajišťuje, že Vaše kampaň bude vydělávat peníze.

Možná si říkáte: “Jak se může stát, že kampaň s větším počtem konverzí má menší návratnost investic?” Pravda je, že se to neděje moc často, ale dám příklad: Jsou 2 oblasti, na které cílíte 2 kampaně, každou na jednu oblast. V jedné oblasti se nacházejí především seriózní zájemci o Vaše služby, v té druhé se nachází převážně lidé, kteří se budou o Vaše služby zajímat, ale nebudou si je vždy objednávat, protože mají spoustu jiných možností.

Co se tedy může stát je, že kampaň zaměřená na první oblast bude mít menší počet konverzí, ale větší počet získaných zákazníků (větší návratnost investic), zatímco druhá kampaň bude ukazovat víc konverzí, ale skutečných klientů získá málo.

Pokud si můžete odnést jen jednu věc z tohoto textu, tak ať je to tato: Nenechte méně důležité metriky, aby Vás oklamaly, že Vaše kampaň je úspěšná. Soustřeďte se na jediný ukazatel úspěšnosti, který je vždy pravdivý, a tím je návratnost investic.

Nepochopte mě špatně, ostatní metriky mají svůj význam. Například míra prokliku Vám pomůže určit, které reklamy jsou lepší, než jiné.

Zdá se Vám, že toho je moc? Že sledovat všechny metriky najednou a přitom mít na mysli svůj hlavní cíl je nadlidský úkol?

Navrhnu Vám způsob, jak si ulehčit práci s analýzou dat z Vašich kampaní – způsob, jak přemýšlet nad kampaní jako nad celkem.

Způsob, jak přemýšlet nad PPC kampaní

Při tvorbě a správě kampaní si musíte uvědomit jednu věc – je to všechno o lidech.

Lidé kliknou na Vaši reklamu. Lidé přistanou na Vaší stránce. Lidé vyplní formulář, a lidé se stanou Vašimi zákazníky.

Reklamy děláte pro ně, stránky děláte pro ně, stejně jako Vaše služby, které také děláte pro ně.

Proto při tvorbě PPC kampaně myslete nad všemi jednotlivými kroky, které musí návštěvník udělat, aby se stal Vašim zákazníkem. Musí kliknout na reklamu, neodejít hned ze stránky, provést konverzi a pak ještě přijmout Vaši nabídku a stát se Vašim klientem.

Všechny tyto kroky by měly být propojené. Příliš často se stává, že jeden člověk vytvoří web, a někdo zcela jiný vytvoří reklamu bez toho, aby se na web vůbec podíval. To má za následek snížení úspěšnosti. Je velice důležité, aby tok reklama – stránka – konverze byl plynulý a dával Vašim potenciálním zákazníkům smysl.

Podívejte se na Vaši reklamu. Co je z ní možné usoudit? Nemůže se stát, že až na ni někdo klikne, tak se ocitne na stránce, která vypadá zcela jinak?

Přečtěte si Váš nadpis na stránkách. Dávají nadpis spolu s konverzí nějaký smysl? Nebo je to jedna z těch stránek, která začíná generickým nadpisem a na konci chce po uživateli jeho kontaktní údaje, aniž by mu vysvětlila, co za ně dostane?

Projděte si celý proces, kterým uživatel musí projít, aby se stal Vašim zákazníkem. Od reklamy přes stránku až po konverzi – vlastně až po schůzku, na které ho zařadíte mezi své klienty.

Tento přístup Vám velice ulehčí práci se správou Vašich kampaní. Pak už nebude tak těžké pochopit, proč má jedna kampaň lepší návratnost investic, než druhá.

Co si z tohoto článku odnést

Především to, že PPC kampaně nejsou primárně o počtu kliků, ale o návratnosti investic.

Počet kliků a míra prokliku Vám řeknou, jak poutavé a relevantní jsou Vaše reklamy.

Konverze Vám pomohou pochopit, jak dobře souvisí reklama se stránkou, jak dobře designovaná je ta stránka, a jak zajímavá je Vaše nabídka pro dané návštěvníky.

Ale návratnost investic Vám jednoznačně řekne, co funguje a co ne.

Pořád potřebujete mít na mysli i ty méně důležité metriky. Pomohou Vám optimalizovat detaily v jednotlivých reklamách či prvcích na stránce. K tomu Vám návratnost investic samotná nestačí.

Nicméně, mějte pořád na mysli, že zisk je to, co Vás skutečně zajímá.

Pokud máte po přečtení tohoto článku pocit, že Vaše kampaně Vám “žerou” peníze bez toho, abyste z nich cokoliv měli – běžte s tím hned něco udělat. Protože dokud budete spotřebovávat svůj denní limit, tak Vás nikdo neupozorní na množství ztracených peněz. Musíte si to pohlídat sami.

O mně

Jmenuji se Oskar Čorič. Tvořím responzivní webové stránky a poskytuji služby online marketingu. Weby a kampaně navrhuji, tvořím, spravuji a optimalizuji. Svou práci dělám tak, aby mému klientovi poskytla co největší hodnotu a pomohla mu dosáhnout jeho cílů.
envelope-ocloselinkedin-squarephonebarsangle-downfacebook-official