Rozdíl mezi UI a UX

Pokud se aspoň trochu pohybujete ve sféře web designu, tak je pravděpodobné, že jste už slyšeli termíny UI a UX. V tomto článku Vám vysvětlím, o co se jedná a jaký je mezi těmito designovými disciplínami rozdíl.

O rozdílu mezi UI a UX už bylo napsáno hodně článků. Problém je, že na internetu koluje hodně nepravdivých informací týkajících se UI a UX. Velice často jde o to, že se tvůrci daného (nepřesného) obsahu snažili popsat rozdíl mezi UI a UX co nejvíc dramaticky, aby jejich obsah byl dobře čitelný a aby se dobře sdílel na sociálních sítích.

Další problém (který je spíše důsledkem předchozího) je, že dost lidí v oborech sousedních k web designu (digitální marketéři, programátoři webových aplikací apod.) mají tendenci používat tyto dvě zkratky dost nepřesně a ve špatných souvislostech.

Z toho všeho, co se dá na internetu o UI a UX najít, by si laik mohl pomyslet, že se jedná o různé přístupy k web designu. Přitom nejde ani tak o různé přístupy – spíš o jednotlivé kroky k úspěšnému webu. A ani to není úplně přesná definice.

Základní myšlenka je, že UI design a UX design mají společný cíl – vytvořit webové stránky, které budou uživatelsky přívětivé. Použitelné. Přehledné. Snadno ovladatelné. A tak dále.

Předtím, než se pustím do vysvětlování, co jsou vlastně UI a UX zač, si dovolím jednu poznámku: když v tomto článku píšu o definicích UI a UX, tak se tím nesnažím dát dohromady pár akademicky znějících vět a předložit Vám je k přečtení. Spíš se snažím ukázat, co konkrétně ve tvůrčím procesu tyto dva designové kroky znamenají.

User Interface (design), User Experience (design)

Zaprvé je třeba si uvědomit, že UX i UI jsou záležitosti designu. Co chápeme jako design? Pro potřeby tohoto článku řekneme, že design je “vzhled a funkcionalita webových stránek z uživatelského hlediska”.

Nicméně UX a UI nejsou čistě web designerské záležitosti. I v produktovém designu se můžeme bavit o těchto dvou termínech. Tohle je ale blog o web designu, takže zúžíme oba pojmy na design webových stránek pro uživatele.

UX je zkratka pro User Experience (design). Česky přeloženo jako “uživatelská zkušenost”, nebo ještě lépe jako “dojem”.

UI je zkratka pro User Interface (design). Česky přeloženo jako “uživatelské rozhraní”.

Jednoduše řečeno: UX design se snaží poskytnou co nejlepší uživatelskou zkušenost, zatímco UI design směřuje k tvorbě efektivního a graficky přívětivého designu stránek.

Na základě toho bychom mohli tvrdit, že UI je vlastně pouhá část celého UX designového procesu. Ale to už předbíhám. Pojďme se nejprve podívat na každý termín zvlášť.

Co je UX

Začnu s User Experience, protože se jedná o širší pojem.

UX je způsob, jak promýšlet a plánovat design webových stránek tak, aby uživatel měl co nejlepší zkušenost z interakce s danou stránkou.

UX je především o průzkumu (konkurence, Vašeho brandu, Vašich uživatelů, Vašeho produktu…), analýze, plánování, prototypování, kreslení. Jde tedy spíš o přemýšlení a předcházení problémům, než o samotné designování.

Konkrétně se jedná o proces tvorby a vylepšování interakce mezi uživatelem webových stránek a webovou stránkou samotnou, která reprezentuje danou značku.

Během návrhu a tvorby webu si UX designer vždy v hlavě drží konečného uživatele. Všechny prvky na stránce přizpůsobuje jeho potřebám.

Konečný výsledek je něco, co uživatelé stránky ani nepostřehnou. Perfektní UX design je takový, že uživatelé daného webu nepocítí žádné “tření” a nenarazí na žádné problémy či obtížná rozhodnutí během jejich cesty k tomu, kvůli čemu na daném webu přistáli.

Proto je dobrý UX design extrémně důležitý na e-shopech. Především v oborech s vysokou konkurencí.

Co je UI

UI se víc soustředí na konečný design webových stránek, který uživatelé vidí a se kterým interagují.

Je to proces tvorby “hezkého” a efektivního designu webových stránek, který Vám pomůže dosáhnout Vašich cílů na webu.

UI designer typicky řeší:

  • Atraktivní, přívětivý design stránek
  • Prezentaci značky v nejlepší světle, dodržení všech designových směrnic a zvyklostí v rámci daného brandu
  • Design, který správně nasměruje pozornost uživatele a dovede ho k cíli
  • Interaktivní prvky na stránce, které dají uživateli možnost zapojit se a dostat si danou službu víc do vědomí

Cíl každého UI designera by měla být atraktivní a uživatelsky přívětivá webová stránka, která pomocí designových prvků pomáhá uživatelům dostat to, co chtějí. Účel UI designu je usnadnit komunikaci mezi uživatelem stránek a stránkou samotnou.

Dále je třeba neustále optimalizovat design stránek na základě informací o chování uživatelů.

Je důležitější UI nebo UX?

Oba kroky v designu webových stránek jsou stejně důležité. Člověk by snadno mohl zastávat opačný názor, především proto, že UI se zdá být “podtématem” UX. V praxi jsou ale UX a UI dost oddělené postupy. Mají ale stejný cíl: zlepšit uživatelův dojem z používání webové stránky a pomoct mu rychleji udělat to, kvůli čemu na stránku přišel.

Web, který vypadá skvěle, ale není jednoduše použitelný, je příklad dobrého UI a špatného UX.

Web, který je snadno ovladatelný a dává smysl, nicméně vypadá příšerně a nechce se nám na něj koukat, je příklad dobrého UX a špatného UI.

Každému úspěšnému webu předchází dlouhé přemýšlení, plánování a analýza.

Každý úspěšný web je také výsledkem nepřetržité optimalizace na základě informací o chování uživatelů daného webu.

Shrnutí

Doufám, že je Vám nyní rozdíl mezi UI a UX naprosto zřejmý.

Více článků, které se zabývají tématem web designu, naleznete zde.

Chcete tyto články dostávat mailem?

Vyplňte svou e-mailovou adresu pro pravidelná upozornění na články a novinky. Odběr můžete kdykoliv zrušit.

Úspěšně jste se přihlásili k odběru. Přijde Vám potvrzující mail.

Pin It on Pinterest