O mně

Jmenuji se Oskar Čorič. Jsem freelancer (pracuji na volné noze), tvořím weby a zabývám se především online marketingem.

Mé podnikání začalo tak, že jsem tvořil malé, jednoduché weby pro své první klienty. Po nějaké době jsem pochopil, že moji klienti nevyužijí web naplno, pokud jim na web nebude chodit dostatek lidí. Proto jsem začal se samovzděláváním v oblasti online marketingu. Měl jsem to štěstí, že moji první klienti měli zájem i o tyto služby.

To mi umožnilo velice rychle pochopit, jak určité části online marketingu fungují. Měl jsem neustálou chuť sbírat nové znalosti z mnoha zdrojů, a zároveň jsem přitom zkoušel nové postupy u svých klientů.

Během svého podnikání jsem zažil dobré i neuspokojivé spolupráce. Díky tomu vím, jaký typ spolupráce mi umožňuje poskytovat služby nejvyšší kvality. Na základě toho jsem sepsal několik bodů, které popisují ideální spolupráci s mým klientem:

Komunikace je pravidelná a efektivní.

 • Na začátku spolupráce je důležité, abych co nejlépe pochopil, jak funguje byznys mého klienta a jaké je chování jeho zákazníků.
 • Zadání každé zakázky se v průběhu práce trochu změní. To se dá očekávat, proto je třeba pravidelně komunikovat a zjišťovat, zda všechno, na čem se pracuje, nadále směřuje k předem stanovenému cíli.
 • V některých případech se příliš moc mluví, místo toho, aby se pracovalo s tím, co je už definováno. Je pak lepší posunout projekt dopředu, protože nově vzniklá situace pak lépe objasní, jaké jsou tam problémy.

Spolupráce je dlouhodobá a výhodná pro obě strany.

 • Svým klientům poskytuji především komplexní a dlouhodobé služby, jak v oblasti tvorby webu, tak v oblasti online marketingu.
 • Krátké, jednorázové webové projekty typicky neposkytují velikou hodnotu mně ani klientovi.
 • Konzultace v oblasti online marketingu dávám, ale ty většinou vyústí ve dlouhodobou spolupráci, protože si nový klient uvědomí 1) Že to je docela složité 2) Je toho moc a 3) Výsledky mohou být velice pozitivní.
 • Většinou je dobrý nápad vyzkoušet si novou spolupráci v rámci nějaké malé, jednoduché zakázky. Na konci takové zakázky je jasnější, jestli by se ve spolupráci mělo pokračovat.

Pracuje se rychle a neztrácí se čas.

 • 90% mé spolupráce s klienty začalo v situaci, kdy měl klient už dávno mít něco vytvořeno, ale z nějakého důvodu k tomu nedošlo. Je tedy nutné pracovat strategicky a rychle zároveň. Řeší se to tak, že se stanoví priority a vyřeší se nejprve to, co hoří nejvíce.
 • Způsobů, jak si vylepšit internetovou prezentaci, je hodně. Soustředit se na ty nejefektivnější metody je vždy dobrý nápad. (přijít na to, které metody jsou v daném kontextu nejlepší, není vždy jednoduché)
 • Pokud se má vytvořit nový web, nebo se má vytvořit nová reklamní kampaň, tak nemá smysl na něco čekat. Je třeba se k cíli dopracovat rychle, jinak ten cíl už nebude tak lákavý a myšlenky všech zúčastněných budou zase jinde.
 • I když se pracuje rychle, tak práce musí probíhat na základě předem promyšleného plánu. Strategický přístup je velice důležitý, ale příliš často slouží jako výmluva, aby se nemuselo tolik pracovat. Lidé pak stráví většinu času na méně důležitých schůzkách, kde se řeší detaily, místo aby se probíraly rozsáhlejší problémy.

Zákazník je spokojený.

 • Pokud Vy, jakožto můj zákazník, nebudete spokojeni, a nebude se mi dařit to změnit, tak Vám navrhnu změnu dodavatele. Bude to tak nejlepší pro všechny.
 • Problémy nastanou v každé spolupráci, ale trvalá nespokojenost s kvalitou služeb či výsledky není něco, s čím by se dalo pracovat. Chyba je v takovém případě na mé straně, a pokud situaci nedokážu změnit, tak bude lepší spolupráci ukončit.

Mým cílem je dlouhodobě pracovat pro spokojené klienty, kterým poskytuji trvalou hodnotu.

O mně

Jmenuji se Oskar Čorič. Tvořím responzivní webové stránky a poskytuji služby online marketingu. Weby a kampaně navrhuji, tvořím, spravuji a optimalizuji. Svou práci dělám tak, aby mému klientovi poskytla co největší hodnotu a pomohla mu dosáhnout jeho cílů.
envelope-ocloselinkedin-squarephonebarsangle-down